angielska słowacka 

 WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI POLSKO-SŁOWACKICH Z ZACHOWANIEM WARTOŚCI KULTUROWYCH REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH
 
2022-06-27     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka    

Współpraca transgraniczna


Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację trzech mikroprojektów:
1.   Poznajmy się jeszcze lepiej w Muszynie”. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 43.271 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 36.781 EUR, wkład własny wynosi 2.163 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 4.327 EUR. Projekt ten zakłada w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnerów słowackich z Lipan, Lubotina, Dubovicy realizację następujących działań:
 • Wspólna 2-dniowa konferencja pt. „Podobieństwa i różnice w samorządach pogranicza polsko-słowackiego” w Muszynie, podczas której zostaną zaprezentowane w formie multimedialnej zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego po stronie polskiej i słowackiej. Partner projektu zostanie zapoznany z atrakcjami lokalnymi. Przygotowane zostaną materiały biurowe niezbędne do pracy samorządowca, równocześnie promujące projekt.
 • Jednodniowa impreza kulturalna pt. „Zakończenie lata nad Popradem” w Muszynie w trakcie, której zaprezentowany zostanie dorobek kulturalny, wystąpią zespoły regionalne z Lubotina, Dubovicy, Lipan i Muszyny, przygotowane zostaną do degustacji potrawy regionalne. Wykonany zostanie gadżet zawierający charakterystyczne elementy Muszyny, równocześnie promujący projekt.
 • 2-dniowa impreza sportowa pt. „Sport nie zna granic” obejmująca turniej piłki siatkowej i piłki nożnej halowej dla dzieci i młodzieży. W pierwszym dniu przeprowadzone zostaną rozgrywki sportowe. Z kolei w drugim dniu dzieci i młodzież uczestniczyć będą w wycieczce krajoznawczej.
2.   „Spotkajmy się na zamku w Muszynie - historia i współczesność”. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 56.940 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 48.399 EUR, wkład własny wynosi 2.847 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 5.694 EUR. Projekt ten zakłada w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnera słowackiego Zrzeszenia „Kamienna Wieża” i miejscowości Kamenica realizację następujących działań:
 • Wspólna jednodniowa konferencja pt. „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w Muszynie.
 • Przygotowanie i wydanie folderu i albumu o zamkach na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko – słowackiego w języku polskim, słowackim, angielskim.
 • Zainstalowanie infokiosku pod zamkiem w Muszynie, który służył będzie jako interaktywna tablica zawierająca wszystkie zgromadzone informacje o zamkach znajdujących się na szlaku turystycznym „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w wersji językowej polskiej, słowackiej i angielskiej.
 • Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego „Zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego” w ramach, którego wykonane zostaną 4 tablice informacyjne oraz kierunkowskazy prowadzące do zamku.
 • Zorganizowanie spotkania promującego wydany folder i album.
 • Zorganizowanie wystawy pokazującej zabytkowe zamki na historycznym szlaku handlowym pogranicza polsko-słowackiego w fotografii i rycinach oraz przygotowanie ekspozycji wydobytych podczas prac archeologicznych zabytków w postaci ciekawych metali, ceramiki.
3.  „Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych”.
Projekt przygotowany przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie. Będzie realizowany w gimnazjum w Muszynie w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 47.958 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 40.764 EUR, wkład własny wynosi 2.398 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 4.796 EUR. Projekt zakłada realizację wspólnie z partnerem słowackim Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie następujących działań:
 • organizację kursu języka słowackiego dla uczniów (w Muszynie),
 • organizację polsko-słowackiego kursu językowego dla nauczycieli,
 • zorganizowanie wieczorów kultury filmowej i teatralnej-warsztatów filmowych i teatralnychw Nowym Sączu i Krakowie (w Polsce),
 • zorganizowanie bloku zajęć z historii regionu w Muszynie pod nazwą „Podróże w historię”,
 • zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą „Przysmaki kuchni regionalnej i regionalne hałasowanie” w muszyńskim amfiteatrze,
 • zorganizowanie wakacyjnej szkoły językowej w Czorsztynie dla uczniów,
 • wydanie albumu na zakończenie programu,
 • organizację konferencji podsumowującej w Muszynie,
 • wspólne zarządzenie i promowanie projektu.
 
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Muszynie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację mikroprojektu pod nazwą: Wspólne działania przeciwpowodziowe i ratownictwo ekologiczne - Muszyna.
Planowany całkowity koszt projektu wynosi 58 593 EUR w tym: dofinansowanie ze środków EFRR 49 804 EUR, wkład własny wynosi 2 929 EUR, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 5 859 EUR. Projekt ten zakłada w terminie od stycznia do grudnia 2010 r. przy udziale partnera słowackiego, którym jest Gmina Malý Lipnik oraz partnera krajowego, którym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna realizację następujących działań:
1.  Organizacja wspólnego pięciodniowego spotkania transgranicznego w Muszynie, podczas którego zostaną przeprowadzone wspólne szkolenia, seminarium i ćwiczenia mające na celu podzielenie się doświadczeniami oraz podniesienie kwalifikacji polskich i słowackich strażaków ochotników w celu walki z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i cywilizacyjnym. Uczestnicy projektu, w czterech cyklach szkoleniowych i ćwiczebnych:
 • zostaną zapoznani z metodyką współpracy polskich i słowackich jednostek straży pożarnych podczas udzielania pomocy wzajemnej,
 • zostaną przeszkoleni w zakresie działań przeciwpowodziowych,
 • zostaną przeszkoleni w zakresie działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • przejdą przeszkolenie dla dowódców najniższego szczebla, przygotowywanych do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym,
 • zdobędą praktyczne doświdczenie w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych oraz chemiczno-ekologicznych przy użyciu nowoczesnych technik i pozyskanego sprzętu.
2. Organizacja jednodnioniowej imprezy sportowo-pożarniczej w Muszynie - zawody sprawności bojowej OSP.
3.   Wyposażenie OSP Muszyna w nowoczesny sprzęt, który pozwoli na skuteczne działania ratownicze oraz stałe podnoszenie kwalifikacji po obu stronach granicy.
4.   Organizacja spotkania ewaluacyjnego.
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska