angielska Polska 


  SPOLUPRÁCA POĽSKO-SLOVENSKEJ MLÁDEŽE A UČITEĽOV  ZA ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOV
 

Monday - 27 June 2022     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka    

Prvé vyučovanie slovenského jazyka

Dňa 22. februára 2010 sa uskutočnilo prvé vyučovanie slovenského jazyka, ktorým nás sprevádzali dve veľmi sympatické učiteľky zo Slovenska. Vzhľadom na to, že to bola naša prvá lekcia, pán riaditeľ nám pomáhal pri jej realizácii. Na začiatku vyučovania sa nám pani učiteľky predstavili a dostali sme pomocné materiály. Našu výučbu sme začali od úplných začiatkov: predstavenie sa, hláskoslovie, vyslovovanie hlások i výrazov, a tiež sme sa naučili časovať sloveso byť. Čo sa týka jazykovej bariéry,  prebiehalo to bez väčších ťažkostí. Učenie bolo zaujímavé a dokonca aj humorné. Slovenský jazyk sa ukázal ako veľmi zaujímavý a nie až taký ťažký, ako si na začiatku mysleli mnohí z nás. Nemôžeme sa už dočkať nasledujúcich stretnutí.

Foto - prvé vyučovanie slovenského jazyka

Odwiedzin :